Konfiguracja sieci w Windows 10 – szybko i łatwo dla grupy roboczej!

Czy używasz w domu kilku różnych komputerów? Wtedy na pewno skorzystasz z sieci zainstalowanej w Windows 10 aby skonfigurować sieć. Poszczególne kroki można łatwo wykonać samodzielnie. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby móc korzystać z funkcji udostępniania sieciowego i udostępniać rodzinie pojedyncze dokumenty lub całe urządzenia. Dotyczy to na przykład wszystkich nowoczesnych drukarek, których…