Windows Server 2019 Standard

CHF149CHF649

Opis

Dlaczego Windows Server 2019 Standard

Nowy Windows Server 2019 Standard to ewolucja popularnego systemu operacyjnego Windows Server 2016, odpowiednia dla większości scenariuszy infrastrukturalnych, a także obciążeń roboczych, takich jak Microsoft SQL Server czy Microsoft SharePoint. Poza standardami bezpieczeństwa systemu Windows Server 2016, zapewniono wydajne funkcje ochrony przed zagrożeniami. Na przykład, maszyny wirtualne (VM) zostały udoskonalone w celu ochrony wrażliwych aplikacji. Obsługiwane są teraz także maszyny wirtualne z systemem Linux. Administratorzy mogą również łatwo szyfrować segmenty sieci pomiędzy serwerami. Nową funkcją jest Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP). Zapewnia to proaktywną ochronę przed atakami i exploitami zero-day w systemie Windows Server 2019 Standard. Pozwala również na centralne zarządzanie całym cyklem życia zabezpieczeń.

Wysoce funkcjonalne

narzędzie do zarządzania serwerem
Wersja 2019 systemu Windows Server umożliwia realizację scenariuszy chmury hybrydowej. Jest on oparty na Projekcie Honolulu, który został wprowadzony w 2017 roku. Istniejące środowiska Windows Server można łatwo podłączyć do nowych usług w chmurze. Użytkownicy mogą więc łatwo zintegrować Azure Backup, Disaster Recovery, Azure File Sync i inne usługi Microsoft z istniejącymi infrastrukturami i aplikacjami. Oprogramowanie Project Honolulu zostało oficjalnie zaprezentowane w tym samym czasie, co premiera Windows Server 2019. To narzędzie do zarządzania serwerami jest centralnym interfejsem do zarządzania serwerami działającymi – z lub bez GUI – na Windows 2019, 2016 lub 2012R2. Typowe zadania, takie jak monitorowanie wydajności lub konfiguracja serwera, stają się łatwiejsze, ponieważ są inaczej zaprojektowane w Projekcie Honolulu. Uproszczono również zarządzanie usługami Windows w mieszanych architekturach serwerowych.

Mniejsze kontenery i infrastruktury HCI

Windows Server 2019 Standard zapewnia większe niż dotychczas wsparcie dla programistów w zakresie modernizacji istniejących aplikacji podczas pracy z technologiami kontenerowymi. Do tego celu wykorzystywane są bazowe obrazy kontenerowe systemu operacyjnego Server Core. Obrazy mogą być zmniejszane do jednej trzeciej ich aktualnego rozmiaru. Skraca to również czas pobierania o około 72 procent. Istnieje również wsparcie dla open-source’owego systemu kontenerowego Kubernetes. Infrastruktury hiperkonwergentne (HCI) znane są już z systemu Windows Server 2016 i programu Windows Server Software Defined. Prekonfigurowane rozwiązania HCI przydadzą się także w Windows Server 2019. Pomagają one zaspokoić potrzeby w zakresie obliczeń i pamięci masowej oraz są łatwe do wdrożenia i skalowania. Można nimi również zarządzać za pośrednictwem Project Honolulu, co znacznie upraszcza codzienne wdrożenia HCI.

Windows Server 2019 zwiększa wydajność i niezawodność

Możliwe jest również użycie ich jako Remote Desktop Session Host (RDSH). Dzięki temu programy oparte na systemie Windows lub cały pulpit mogą być współdzielone między użytkownikami, gdy są uruchomione na hoście. Interesujące są również nowe funkcje zarządzania pamięcią masową. Storage Migration Services (SMS) umożliwia aktualizację starych serwerów plików w szczególności do wersji 2019. W procesie tym przenoszone są dane, prawa dostępu i ustawienia. Migracja pamięci masowej przenosi tożsamość starego serwera na nowy, pozwalając poprzedniej maszynie pozostać poza siecią. Niezbędne narzędzie jest zawarte w narzędziach Honolulu. Windows Server 2019 Standard oferuje ponadto funkcję Storage Replica. Znajdował się on już w Datacenter Edition systemu Windows Server 2016 i służy do replikacji woluminów w oparciu o bloki między serwerami i klastrami. Windows Server 2019 dodatkowo wyposażony jest w interfejs graficzny, którego niektórym użytkownikom brakowało w wersji 2016.

SKU: Brak danych Kategorie: ,