Windows 10 Enterprise LTSB 2016

CHF69

Opis

Dlaczego Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Windows 10 Enterprise LTSB to specjalna wersja systemu Windows 10, która pozwala użytkownikom biznesowym zrezygnować z aktualizacji funkcji. Jest on przeznaczony dla niektórych systemów komputerowych, które wymagają kilkuletnich aktualizacji serwisowych, ale nie korzystają z wielu aplikacji systemu Windows 10. Należą do nich takie rzeczy jak ATMS, systemy punktów sprzedaży lub komputery sterujące sprzętem medycznym. Takie komputery zazwyczaj wykonują tylko jedno konkretne i ważne zadanie. Dlatego nie potrzebują one aktualizacji funkcji, które są istotne dla klasycznego komputera biurowego.

Stabilny i bezpieczny system operacyjny dla firm

Komputery, dla których rozważane jest zastosowanie systemu Windows 10 Enterprise LTSB, powinny działać możliwie stabilnie i być zabezpieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi. Z kolei zmiany w interfejsie użytkownika nie mają dla tych urządzeń większego znaczenia. Z tych powodów model licencjonowania LTSC lub LTSB uniemożliwia otrzymywanie przez komputery zwykłych aktualizacji funkcji. Stosowane są tylko regularne aktualizacje serwisowe, które zapewniają bezpieczeństwo. Jest to więc wersja Windows 10 bez aplikacji, Sklepu, Cortany i Edge. Nie ma jednak sensu używać Windows 10 Enterprise LTSB do codziennego użytku w biurze.

Wersja z długoterminowym wsparciem

LTSB to skrót od “Long Time Servicing Branch”, czyli “gałąź” systemów operacyjnych Windows, która jest wspierana przez okres do 10 lat. W sezonie 2018/2019 nazwa tej gałęzi serwisu zmienia się na “Long Term Servicing Channel” (LTSC). W przeciwieństwie do popularnego w biurze “kanału serwisowego Semi-Annual”, w LTSB nigdy nie ma aktualizacji funkcji. Zamiast tego, nowa wersja LTSC systemu operacyjnego jest wydawana co dwa do trzech lat. Użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą dokonać aktualizacji, czy też pozostać przy pierwotnie zakupionej wersji na okres do 10 lat. Dzięki systemowi Windows 10 Enterprise LTSB można więc zminimalizować nakład pracy własnego personelu IT.

Odchudzony system operacyjny bez zbędnych aplikacji

Każda nowa wersja systemu Windows 10 Enterprise LTSB będzie obsługiwała nowe procesory. Gwarantuje to “Standard Silicon Support Policy”, do której stosują się uznani producenci systemów operacyjnych. Mając to na uwadze, zawsze będzie istniała wersja tego biznesowego systemu operacyjnego, która pasuje do nowo opracowanych procesorów. Wersja LTSB posiada te same funkcje, co wersja Windows 10 Enterprise dostępna w kanale obsługi półrocznej. Pominięte zostały jednak aplikacje, które w komputerach PC zostały zaprojektowane z myślą o ludziach – takie jak Outlook Mail, Kalendarz, OneNote, Pogoda czy Wiadomości. Windows 10 LTSB zwiększa więc wydajność komputerów przeznaczonych do takich zadań jak sterowanie maszynami, systemy telefoniczne, systemy wbudowane w bankomatach czy kioskach.

Wymagania minimalne:

Procesor: 1 GHz CPU, procesory x86 lub x64 i SoC
Pamięć: 1 GB (32-bitowa), 2 GB (64-bitowa)
Karta graficzna: SVGA (32 bity na piksel)
Karta dźwiękowa: brak specyfikacji
Dysk twardy: 16 GB (32-bitowy), 20 GB (64-bitowy)
Minimalna rozdzielczość ekranu: 800×600 pikseli, zalecana rozdzielczość co najmniej 1366×768 pikseli
Moduł TPM (Trusted Platform Module): wymagany
UEFI Secure Boot: wymagane

Installation & activation

Mit unserer Schritt-für-Schritt Anleitung gelingt die Installation deiner neuen Software schnell und reibungslos.

Wenn du noch keinen Lizenzschlüssel besitzt, kannst du diesen hier kaufen: zum Produkt.

1. Der Computer muss über ein bootfähiges Medium gestartet werden. Brenne dafür die von uns gelieferte ISO-Datei auf eine CD/DVD oder erstelle einen bootfähigen USB-Stick. Dies ist Voraussetzung für die Installation des Betriebssystems Windows 10! Wie das genau funktioniert, kannst du hier nachlesen.


2. Ändere die Boot-Reihenfolge beim Hochfahren deines Rechners im BIOS, damit das System von dem erstellten Bootmedium aus starten kann. Das BIOS erreichst du durch das Klicken einer der folgenden Tasten während des Starts des Rechners: Entfernen, F2, F12, F1, F8 oder F10. Wähle anschliessend im Boot den Bereich „Secure Boot“. Sorge dafür, dass das Medium an primärer Stelle steht, indem du dort „Boot Priority“ auswählst. Speichere die Änderungen und starte deinen Computer im Anschluss neu.

ACHTUNG: Nimm keine anderen Änderungen am BIOS vor. Das kann dein System schädigen!


3. Nun kannst du mit der Installation beginnen. Akzeptiere die Installationsbedingungen. Wähle die Option „Installationsmedien für einen anderen PC erstellen“. Anschliessend kann Installationssprache, Tastatur und Uhrzeit ausgewählt werden.


4. Klicke auf „Jetzt installieren“.


5. Gebe nun den von uns bereitgestellten Lizenzschlüssel ein. Du kannst die Installation auch vorerst ohne Lizenzschlüssel fortsetzen und die Aktivierung später noch nachholen.


6. Wähle nun die Installationsart „Benutzerdefiniert: nur Windows installieren“. So wird das Betriebssystem neu installiert.


7. Es werden dir nun zwei Optionen angezeigt: Windows Updaten oder CleanInstall. Wähle den CleanInstall, indem du auf „Benutzerdefiniert“ klickst. Wähle nun die Festplatte aus, auf welcher das Betriebssystem installiert werden soll. Falls bereits ein Betriebssystem aufgespielt sein sollte, lösche dieses und klicke auf „Weiter“.


8. Nun hast du die Festplatte ausgewählt, auf welcher das Betriebssystem installiert werden soll. Die eigentliche Installation beginnt nun. Du musst nun ein Benutzerprofil inkl. einem Kennwort eingeben. Mit diesem kannst du dich nun auf deinem neuen Betriebssystem anmelden.


9. Folge den Anweisungen und schliesse den Einrichtungsvorgang ab. Nun kann das neue Windows 10 Pro genutzt werden.


SKU: 7472 Kategorie: ,