Impressum

Siedziba firmy
6a AGHohlstrasse
176CH-8004
Zurych

+41 44 512 13 30 (brak wsparcia!)
hilfe@keyportal.pl
UID: CHE-187.567.887


Zastrzeżenie

Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania jakichkolwiek dostarczonych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub nieprawidłowych, zostaną zatem odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona, częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez osobnej zapowiedzi.


Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich są poza naszą odpowiedzialnością. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te strony. Dostęp i korzystanie z tych stron odbywa się na własne ryzyko danego użytkownika.


Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszystkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na tej stronie należą wyłącznie do firmy sixa GmbH lub do konkretnie wymienionych właścicieli praw. Na powielanie jakichkolwiek elementów należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.