Liczenie znaków i słów w programie Word 2019, a także Office 365

Możliwość liczenia liczby znaków i słów użytych w tekście pisanym jest jedną z najbardziej podstawowych funkcji programu Microsoft Word. W związku z tym przedstawione tutaj opcje są odpowiednie dla wszystkich nowoczesnych wersji Worda, ale w szczególności dla Office 2016 i wyżej. Zrzuty ekranu przedstawiają interfejs Worda 2019 i odpowiednio wersji Office 365. Na czym polegała…